Reklamacje

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową masz prawo do złożenia reklamacji. Jej podstawą może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

Reklamację złożyć należy w formie pisemnej, na przykład na załączonym formularzu reklamacyjnym i wysłać wraz z reklamowanym towarem i dowodem zakupu na adres P.P.H.U. Supdroż Sp. z o.o. ul. Sprzeczna 17, 62-002 Suchy Las. O wysłaniu zgłoszenia reklamacyjnego możesz poinformować nas także mailowo na adres: esklep@supdroz.com.pl.

Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru oraz Twoje oczekiwania donośnie sposobu dalszej realizacji reklamacji, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

Zastrzegamy sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru. Jeżeli w tym czasie nie ustosunkujemy się do reklamacji reklamację uważa się za uzasadnioną.

Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem lub na koszt odbiorcy. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na Twoją korzyść zwrócimy Ci koszt przesyłki.